fbpx Anna Katarzyna Kojta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Katarzyna Kojta

Anna Katarzyna Kojta

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 2018 roku

magister Ochrony Środowiska

Anna Katarzyna Kojta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skład mineralny, właściwości bioindykacyjne i ocena wartości odżywczej owocników borowika kasztanowego Imleria badia (Fr.) Vizzini z wybranych regionów na obszarze kraju”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Falandysz

Recenzenci: dr hab. inż. Leonard Boszke, prof. UTP, prof. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski

Dyplom nr 4318.


Gdańsk, 10 lipca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract14.05 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie75.83 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.87 MB
PDF icon Recenzja 2335.48 KB
Data publikacji: środa, 18 listopada 2015 roku, 9:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 lipca 2018 roku, 9:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki