fbpx Martyna Ewa Maszota-Zieleniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Martyna Ewa Maszota-Zieleniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Martyna Ewa Maszota-Zieleniak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2017 roku

magister Chemii

Martyna Ewa Maszota-Zieleniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura i dynamika peptydów i białek amyloidogennych na przykładzie serum amyloidu A i ludzkiej cystatyny C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Rafał Adrian Latajka, prof. PWr, dr hab. Cezary Ryszard Czaplewski, prof. UG

Dyplom nr 4231.


Gdańsk, 15 grudnia 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract720.56 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie784.57 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.6 MB
PDF icon Recenzja 21.54 MB