fbpx Krzysztof Michał Żamojć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Michał Żamojć

Krzysztof Michał Żamojć

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2016 roku

Krzysztof Michał Żamojć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania fizykochemiczne potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form tlenu i azotu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Kazimierz Chmurzyński

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Wyrzykowski
Recenzenci: prof. PWr, dr hab. Rafał Adrian Latajka, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Dyplom nr 4066.


Gdańsk, 15 lipca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract37.07 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie43.94 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1381.16 KB
PDF icon Recenzja 250.54 KB
Data publikacji: piątek, 20 listopada 2015 roku, 9:10
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 lipca 2016 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki