fbpx Julia Paulina Witkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Julia Paulina Witkowska

Julia Paulina Witkowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2017 roku

magister Chemii

Julia Paulina Witkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania oddziaływań proteasomu z allosterycznymi modulatorami jego aktywności oraz wyznaczenie miejsc ich wiązania z enzymem za pomocą rentgenografii strukturalnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. Maciej Leszek Kozak

Dyplom nr 4172.


Gdańsk, 22 czerwca 2017 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1704.67 KB
PDF icon Recenzja 21.54 MB
Data publikacji: piątek, 20 listopada 2015 roku, 9:59
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 lipca 2017 roku, 9:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki