fbpx Monika Aleksandra Lewandowska-Goch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Aleksandra Lewandowska-Goch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Aleksandra Lewandowska-Goch

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2018 roku

magister Chemii

Monika Aleksandra Lewandowska-Goch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i chemiczna synteza inhibitorów furyny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Prahl

Recenzenci: dr hab. Edyta Proniewicz, prof. AGH, dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

Dyplom nr 4251.


Gdańsk, 23 lutego 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract14.72 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie118.91 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.59 MB
PDF icon Recenzja 2196.41 KB