fbpx Jadwiga Danuta Popow-Stellmaszyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jadwiga Danuta Popow-Stellmaszyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jadwiga Danuta Popow-Stellmaszyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Jadwiga Danuta Popow-Stellmaszyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie metod chemii kombinatorycznej w charakterystyce wybranych proteinaz serynowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Jerzy Lesner

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Elżbieta Jankowska, dr hab. inż. Marcin Sieńczyk

Dyplom nr 4059.


Gdańsk, 29 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract123.06 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie135.48 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1642.88 KB
PDF icon Recenzja 2459.5 KB