fbpx Ilia Serdiuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ilia Serdiuk

Ilia Serdiuk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Ilia Serdiuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i właściwości spektralne flawonów, w których zachodzi  wewnątrz- i międzycząsteczkowe przeniesienie protonu”

„Synthesis and spectral features of flavones in which intra- and intermolecular proton transfer occurs”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Błażejowski

Kopromotor: dr hab. Alekxander Roshal

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Bojarski, prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Dyplom nr 4060.


Gdańsk, 29 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract180.92 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie181.35 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.69 MB
PDF icon Recenzja 2179.37 KB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 13:29
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 lipca 2016 roku, 7:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki