fbpx Dorota Małgorzata Wirkus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Małgorzata Wirkus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Małgorzata Wirkus

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2017 roku

magister Ochrony środowiska

Dorota Małgorzata Wirkus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opracowanie i zastosowanie metod oznaczania witamin oraz pierwiastków śladowych w ultrafiltrach pobranych od pacjentów poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Drugi promotor: prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

Promotor pomocniczy: dr Monika Paszkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab.n. med. Michał Jan Markuszewski, dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof.PG

Dyplom nr 4201.


Gdańsk, 06 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract18.57 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie24.32 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1340.72 KB
PDF icon Recenzja 22.77 MB