fbpx Elżbieta Magdalena Czaczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Magdalena Czaczyk

Elżbieta Magdalena Czaczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2017 roku

magister Chemii

Elżbieta Magdalena Czaczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza nowych pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających heterocykliczne fragmenty amin oraz badanie właściwości elektrochemicznych spektroskopowych i biologicznych wybranych pochodnych ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski

Promotor pomocniczy: dr Paweł Lucjan Niedziałkowski
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Marek Schroeder, prof. dr hab. Michał Woźniak

Dyplom nr 4198.


Gdańsk, 06 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract 300.47 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie113.23 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1209.79 KB
PDF icon Recenzja 22.11 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 13:58
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 października 2017 roku, 9:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki