fbpx Daria Magdalena Grzywacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daria Magdalena Grzywacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daria Magdalena Grzywacz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2019 roku

magister Chemii

Daria Magdalena Grzywacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i właściwości N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Beata Maria Liberek , prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Henryk Myszka
Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Franciszek Jarosz, dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. PŚl

Dyplom nr 4430.


Gdańsk, 14 maja 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract106.96 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie110.28 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.4 MB
PDF icon Recenzja 2138.17 KB