fbpx Magdalena Diak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Diak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Diak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2017 roku

magister Ochrony środowiska

Magdalena Diak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonalne materiały półprzewodnikowe: charakterystyka i zastosowanie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medyńska

Promotor pomocniczy: dr inż. Ewelina Grabowska
Recenzenci: dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. nadzw. IChF PAN, dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof.PG

Dyplom nr 4199.


Gdańsk, 06 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract181.88 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie183.08 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.11 MB
PDF icon Recenzja 21.31 MB