fbpx Agata Elżbieta Gitlin-Domagalska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Elżbieta Gitlin-Domagalska

Agata Elżbieta Gitlin-Domagalska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2016 roku

magister Chemii

Agata Elżbieta Gitlin-Domagalska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i chemiczne syntezy selektywnych inhibitorów matryptazy-2 na podstawie inhibitora trypsyny SFTI-1 wyizolowanego z nasion słonecznika”

„Designing and chemical syntheses of selective matriptase-2 inhibitors based on trypsin inhibitor SFTI-1 isolated from sunflower seeds”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Kopromotor: prof. dr Michael Gütschow

Promotor pomocniczy: dr Dawid Dębowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Aleksandra Barbara Olma, prof. dr hab. Jerzy Silberring

Gdańsk, 14 grudnia 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract41.04 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie41.56 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1685.23 KB
PDF icon Recenzja 24.51 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:18
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 grudnia 2016 roku, 13:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki