fbpx Natalia Maria Ptaszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Maria Ptaszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Maria Ptaszyńska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 lutego 2017 roku

magister Chemii

Natalia Maria Ptaszyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Międzycząsteczkowe mostki disulfidowe: zastosowanie w badaniu mechanizmu splicingu peptydowego katalizowanego przez proteinazy i w syntezie koniugatów peptydowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Józef Kamiński

Dyplom nr 4131.


Gdańsk, 21 lutego 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract64.54 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie57.59 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1798.44 KB
PDF icon Recenzja 25.93 MB