fbpx Daria Małgorzata Krefft | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daria Małgorzata Krefft

Daria Małgorzata Krefft

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2018 roku

magister Chemii

Daria Małgorzata Krefft

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bifunkcyjna endonukleaza restrykcyjna TthHB27I: analiza właściwości oraz zwielokrotnienie biosyntezy enzymu poddanego inzynierii chemicznej kodującego genu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Mariusz Skowron

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof. UG
Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Przemysław Piotrowski, prof. GUMed, dr hab. inż. Paweł Jan Sachadyn, prof. PG

Dyplom nr 4352.


Gdańsk, 30 października 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract11.05 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie63.59 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1528.56 KB
PDF icon Recenzja 21.17 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 12:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki