fbpx Paulina Łukaszewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paulina Łukaszewicz

Paulina Łukaszewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2019 roku

magister Ochrony Środowiska

Paulina Łukaszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opracowanie procedury ekstrakcji i oznaczania wybranych leków weterynaryjnych w glebach oraz ocena ich stabilności hydrolitycznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. dr hab. n farm. Tomasz Bączek, dr hab. Renata Małgorzata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK

Dyplom nr 4400.


Gdańsk, 15 marca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract567.78 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie568.29 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.48 MB
PDF icon Recenzja 22.41 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:30
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 marca 2019 roku, 7:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki