fbpx Sandra Maria Ramotowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sandra Maria Ramotowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sandra Maria Ramotowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2019 roku

magister chemii

Sandra Maria Ramotowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka chemosensorów opartych na sygnalizacyjnym układzie antrachinonu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Beata Dorota Grobelna, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Dorota Renata Zarzeczańska
Recenzenci: prof. dr hab. Violetta Patroniak, prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński

Dyplom nr 4500.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract98.37 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie98.9 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.68 MB
PDF icon Recenzja 21.52 MB