fbpx Joanna Marta Drzeżdżon | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Marta Drzeżdżon

Joanna Marta Drzeżdżon

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2017 roku

magister Chemii

Joanna Marta Drzeżdżon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania fizykochemiczne polikarboksylanowych związków koordynacyjnych wybranych jonów metali przejściowych jako potencjalnych antyoksydantów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dagmara Elżbieta Jacewicz, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Wyrzykowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Dyplom nr 4121.


Gdańsk, 17 stycznia 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract28.95 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie44.57 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1562.94 KB
PDF icon Recenzja 2475.58 KB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:47
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 19 stycznia 2017 roku, 11:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki