fbpx Małgorzata Katarzyna Sobocińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Katarzyna Sobocińska

Małgorzata Katarzyna Sobocińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2018 roku

magister Chemii

Małgorzata Katarzyna Sobocińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badania biologiczne endogennych inhibitorów enkefalinaz i ich analogów jako potencjalnych substancji leczniczych w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit i bólu trzewnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Kamysz, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Ostaszewski

Dyplom nr 4379.


Gdańsk, 21 grudnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract298.33 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie267.27 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 16.95 MB
PDF icon Recenzja 2701.37 KB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 grudnia 2018 roku, 8:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki