fbpx Karolina Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Szymańska

Karolina Szymańska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2020 roku

magister chemii

Karolina Szymańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane naturalne izotopy promieniotwórcze w grzybach wieloowocnikowych Polski Północnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. dr hab. Piotr Szefer

Dyplom nr 4535.


Gdańsk, 20 stycznia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract323.27 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie390.33 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.23 MB
PDF icon Recenzja 24.27 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:58
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, 8:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki