fbpx Karol Marcin Sikora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Marcin Sikora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Karol Marcin Sikora

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2017 roku

magister Chemii

Karol Marcin Sikora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i badanie aktywności biologicznej czwartorzędowych soli alditoliloamoniowych oraz (glikopiranozyd alkilo)amoniowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Beata Liberek, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Barbara Aleksandra Dmochowska
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak, dr hab. Bogusław Kazimierz Kryczka, prof. UŁ

Dyplom nr 4165.


Gdańsk, 29 maja 2017 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.58 MB
PDF icon Recenzja 22.46 MB