fbpx Maciej Adrian Barycki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Adrian Barycki

Maciej Adrian Barycki

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2018 roku

magister Ochrony Środowiska

Maciej Adrian Barycki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modelowanie rozprzestrzeniania się wybranych cieczy jonowych w środowisku wodnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr inż. Anita Sosnowska
Recenzenci: dr hab. Renata Małgorzata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK, dr hab. Michał Szymon Daszykowski, prof. UŚ

Dyplom nr 4238.


Gdańsk, 19 stycznia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract116.13 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie126.08 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.34 MB
PDF icon Recenzja 2443.94 KB
Data publikacji: piątek, 27 listopada 2015 roku, 9:48
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 stycznia 2018 roku, 12:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki