fbpx Natalia Ulatowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Natalia Ulatowska

Natalia Ulatowska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 2015 roku

Natalia Ulatowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia powszechna najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Kosidło

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Danecki, prof. UŁ, dr hab. Izabela Anna Kończak

Dyplom nr 3968.


Gdańsk, 20 listopada 2015 r.

Data publikacji: piątek, 27 listopada 2015 roku, 11:21
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba