fbpx Agnieszka Gabriela Lipska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Gabriela Lipska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Gabriela Lipska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2019 roku

magister Biotechnologii

Agnieszka Gabriela Lipska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie struktury i dynamiki wybranych białek metodą symulacji gruboziarnistych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Promotor pomocniczy: dr Adam Sieradzan
Recenzenci: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. dr hab. Irena Krystyna Roterman-Konieczna

Dyplom nr 4383.


Gdańsk, 17 stycznia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract366.11 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie466.57 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1523.81 KB
PDF icon Recenzja 22.4 MB