fbpx Alicja Mikołajczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Mikołajczyk

Alicja Mikołajczyk

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2017 roku

magister Chemii

Alicja Mikołajczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody komputerowego projektowania modyfikowanych powierzchniowo nanocząsteczek tlenków metali o właściwościach fotokatalitycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Katarzyna Gajewicz
Recenzenci: dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik, prof. dr hab. inż. Jarosław Polański,

Dyplom nr 4214.


Gdańsk, 21 listopada 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract117.28 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie209.37 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.76 MB
PDF icon Recenzja 21.61 MB
Data publikacji: piątek, 27 listopada 2015 roku, 14:21
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 listopada 2017 roku, 10:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki