fbpx Małgorzata Maria Biedulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Maria Biedulska

Małgorzata Maria Biedulska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2018 roku

magister Chemii

Małgorzata Maria Biedulska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Od jednordzeniowych kompleksów do kationowych polimerów koordynacyjnych - projektowanie, synteza oraz analiza fizykochemiczna połączeń witaminy B6 z Ni(II) oraz Cu(II) pod kątem zastosowań analitycznych i biologicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariusz Makowski

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Chylewska
Recenzenci: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz, dr hab. Robert Wieczorek, prof. UWr

Dyplom nr 4377.


Gdańsk, 21 grudnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract14.17 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie123.3 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 13.47 MB
PDF icon Recenzja 21.32 MB
Data publikacji: piątek, 27 listopada 2015 roku, 14:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 31 grudnia 2018 roku, 8:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki