fbpx Marcin Rakowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Rakowski

Marcin Rakowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2015 roku

mgr nauk ekonomicznych

Marcin Rakowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jacek Adam Zaucha

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krystyna-Gawlikowska-Hueckel, prof. dr hab. Marek Dutkowski

Dyplom nr 3970.


Gdańsk, 24 listopada 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 11:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba