Joanna Aleksandra Mikulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Aleksandra Mikulska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2015 roku

Joanna Aleksandra Mikulska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania procesu decyzyjnego dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie pomorskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. UEW, dr hab. Grzegorz Tomasz Krzos, prof. UG, dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Dyplom nr 3973.


Gdańsk, 26 listopada 2015 r.