fbpx Angelika Monika Głębocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Angelika Monika Głębocka

Angelika Monika Głębocka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2017 roku

magister chemii

Angelika Monika Głębocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania równowag przeniesienia protonu dla pirazyno-2-amidooksymu metodami doświadczalnymi i obliczeniowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Hoffmann, dr hab. Robert Wieczorek, prof.UWr

Dyplom nr 4200.


Gdańsk, 06 października 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract676.69 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie858.37 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.42 MB
PDF icon Recenzja 2975.78 KB
Data publikacji: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 15:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 października 2017 roku, 8:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki