fbpx Marta Beata Paszkiewicz-Gawron | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Beata Paszkiewicz-Gawron

Marta Beata Paszkiewicz-Gawron

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2018 roku

magister Technologii Ochrony Środowiska

Marta Beata Paszkiewicz-Gawron

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 modyfikowanych cieczami jonowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr. hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

Promotor pomocniczy: dr inż. Justyna Łuczak
Recenzenci: dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT, dr hab. inż. Janusz Nowicki, prof. ICSO

Dyplom nr 4263.


Gdańsk, 16 marca 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract425.69 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie430.64 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1441.89 KB
PDF icon Recenzja 24.15 MB
Data publikacji: poniedziałek, 30 listopada 2015 roku, 15:37
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 marca 2018 roku, 13:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki