fbpx Anastassija Vekšina | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anastassija Vekšina

Anastassija Vekšina

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2015 roku

Anastassija Vekšina

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metaretoryka w utworach Fiodora Dostojewskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Chałacińska-Wiertelak, prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak

Dyplom nr 3974.


Gdańsk, 04 grudnia 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 10 grudnia 2015 roku, 8:30
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 10 grudnia 2015 roku, 8:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba