fbpx Agnieszka Katarzyna Wysomierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Katarzyna Wysomierska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Katarzyna Wysomierska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2015 roku

Agnieszka Katarzyna Wysomierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Różnorodność gatunkowa tekstów prawnych i prawniczych jako problem metodyki nauczania języka rosyjskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

Recenzenci: prof. UKW, dr hab. Halina Zofia Bartwicka, prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska

Dyplom nr 3975.


Gdańsk, 04 grudnia 2015 r.