fbpx Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

mgr nauk o Ziemi

Katarzyna Anna Nadolna-Ałtyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interakcje w układzie żywiciel-pasożyt jako wskaźniki  w badaniach biomonitoringowych środowiska Morza Bałtyckiego”

„Host-parasite interactions as indicators in biomonitoring of Baltic Sea environment”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. MIR-PIB, dr hab. Magdalena Maria Podolska

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. AP, dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol

Dyplom nr 3978.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie55.64 KB