fbpx Beata Anna Bajorowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Anna Bajorowicz

Beata Anna Bajorowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2018 roku

magister inżynier technologii chemicznej

Beata Anna Bajorowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Nadolna
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia, dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. PG

Dyplom nr 4336.


Gdańsk, 28 września 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract181.87 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie190.65 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.3 MB
PDF icon Recenzja 22.25 MB
Data publikacji: poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, 10:49
Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 października 2018 roku, 10:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki