fbpx Agnieszka Sylwia Karczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Sylwia Karczyńska

Agnieszka Sylwia Karczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2019 roku

magister chemii

Agnieszka Sylwia Karczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przewidywanie struktury białek oraz ich kompleksów przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Cezary Ryszard Czaplewski, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Paweł Krupa
Recenzenci: dr hab. Dominik Gront, Dd hab. inż. Marek Wojciechowski

Dyplom nr 4497.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract30.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie33.17 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1349.58 KB
PDF icon Recenzja 21.09 MB
Data publikacji: poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku, 10:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 października 2019 roku, 13:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki