fbpx Sylwia Joanna Śliwińska-Wilczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Joanna Śliwińska-Wilczewska

Sylwia Joanna Śliwińska-Wilczewska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

Sylwia Joanna Śliwińska-Wilczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zjawisko allelopatii u bałtyckich sinic  Synechococcus sp. i Nodularia spumigena

„Allelopathic interactions of Baltic cyanobacteria Synechococcus sp. and Nodularia spumigena under selected environmental conditions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Jan Latała

Promotor pomocniczy: dr Sabina Jodłowska
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, dr hab. Iwona Dorota Jasser

Dyplom nr 3980.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstrakt Sylwia Śliwińska-Wilczewska70.33 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie69.92 KB
Data publikacji: środa, 23 grudnia 2015 roku, 10:19
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 14 stycznia 2016 roku, 13:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Bielińska
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba