Anna Karolina Majer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Karolina Majer

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2015 roku

Anna Karolina Majer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dyskurs dyscyplinowania męskiego ciała w wybranych tekstach kultury popularnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz, prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Dyplom nr 3984.


Gdańsk, 17 grudnia 2015 r.