fbpx Tomasz Marcin Bednarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Marcin Bednarz

Tomasz Marcin Bednarz

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2015 roku

Tomasz Marcin Bednarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"De Jonge Seerp". Badania historyczno-archeologiczne niderlandzkiego statku z końca XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Beata Możejko

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Groth, prof. dr hab. Andzrej Kola

Dyplom nr 3986.


Gdańsk, 18 grudnia 2015 r.

Data publikacji: środa, 23 grudnia 2015 roku, 11:04
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 grudnia 2015 roku, 11:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba