fbpx Jarosława Maria Klimas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosława Maria Klimas

Jarosława Maria Klimas

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

Jarosława Maria Klimas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krystyna-Gawlikowska-Hueckel, prof. WSB, dr hab. Krzysztof Grzelec

Dyplom nr 3990.


Gdańsk, 29 grudnia 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 10:30
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 10:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba