fbpx Łukasz Szulist | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Szulist

Łukasz Szulist

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

Łukasz Szulist

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajow UE za lata 2005-2011 ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski , prof. SGGW, dr hab. inż. Mirosław Wasilewski

Dyplom nr 3991.


Gdańsk, 29 grudnia 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 10:39
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 10:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba