fbpx Arijit Dutta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arijit Dutta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arijit Dutta

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2016 roku

Arijit Dutta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Quantumness of states and their transfer”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Żukowski

Promotor pomocniczy: dr Marcin Pawłowski
Recenzenci: prof. dr hab. Paweł Juliusz Horodecki, prof. UAM, dr hab. Andrzej Grudka

Dyplom nr 4001.


Gdańsk, 23 lutego 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract_thesis_eng.pdf54.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf28.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_dr_hab.a.grudka.pdf1.94 MB
PDF icon prof.horodecki.pdf3.36 MB