fbpx Igor Andrzej Hałagida | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Igor Andrzej Hałagida | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Igor Andrzej Hałagida

Na wniosek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Igor Andrzej Hałagida

uzyskał w dniu 16 czerwca 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk nauk humanistycznych


Gdańsk, 18 czerwca 2015 r.