fbpx Ireneusz Sobolewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ireneusz Sobolewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ireneusz Sobolewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lutego 2016 roku

Ireneusz Sobolewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza enzymatyczna znakowanego punktowo DNA jako metoda badania fotochemicznych uszkodzeń biopolimeru”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Adam Rak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Piotr Marcin Mucha, dr hab. inż. Paweł Jan Sachadyn

Dyplom nr 3999.


Gdańsk, 17 lutego 2016 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1342.67 KB
PDF icon Recenzja 21015.56 KB