Nicholas Victor Sekunda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nicholas Victor Sekunda

Na wniosek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Nicholas Victor Sekunda

uzyskał w dniu 30 grudnia 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 11 stycznia 2016 r.