Adam Jan Latała | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Jan Latała

Na wniosek Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

dr nauk o Ziemi

Adam Jan Latała

uzyskał w dniu 23 lutego 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 28 lutego 2011 r.