Hanna Wanda Brycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Wanda Brycz

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Hanna Wanda Brycz

uzyskała w dniu 17 lutego 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 23 lutego 2015 r.