Ewa Elżbieta Graczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Elżbieta Graczyk

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Ewa Elżbieta Graczyk

uzyskała w dniu 17 lipca 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 21 lipca 2015 r.