fbpx Cezary Piotr Godziuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cezary Piotr Godziuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cezary Piotr Godziuk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2016 roku

Cezary Piotr Godziuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki, prof. dr hab. Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka

Dyplom nr 3994.


Gdańsk, 27 stycznia 2016 r.