fbpx Marta Gierczyńska-Kolas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Gierczyńska-Kolas

Marta Gierczyńska-Kolas

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2016 roku

Marta Gierczyńska-Kolas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza porównawcza metafor używanych na polskich i amerykańskich forach internetowych dla matek ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Recenzenci: prof. UKW, dr hab. Anna Bączkowska , prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska

Dyplom nr 3996.


Gdańsk, 29 stycznia 2016 r.

Data publikacji: piątek, 5 lutego 2016 roku, 12:17
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 lutego 2016 roku, 12:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba