fbpx Przemysław Karpowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Karpowicz

Przemysław Karpowicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2016 roku

magister nauk chemicznych w zakresie chemii

Przemysław Karpowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poszukiwanie allosterycznych modulatorów aktywności proteasomu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

Kopromotor: dr Maria Gaczynska

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Drąg, prof. dr hab. Adam Prahl

Dyplom nr 4092.


Gdańsk, 17 listopada 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract420.76 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie529.19 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1211.73 KB
PDF icon Recenzja 2353.29 KB
Data publikacji: piątek, 11 marca 2016 roku, 14:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 13:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki