fbpx Joanna Dąbrowska-Samaszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Dąbrowska-Samaszko

Joanna Dąbrowska-Samaszko

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Joanna Dąbrowska-Samaszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Krytyka literacka, publicystyka i eseistyka Stanisława Barańczaka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek , prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera

Dyplom nr 4008.


Gdańsk, 14 marca 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 15 marca 2016 roku, 11:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 marca 2016 roku, 11:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba